Team

ENERGY

Fanta Kautar Camara

Africa

Birwa Shah

Ahmedabad

Shaishta Safi

Srinagar

Nidhi Kothari

Mumbai

Anugrah Edmond

Dehradun

Rahul Patil

Belgaum

Himanshu Tiwari

varansi

Rashi Dhama

Virginia

Tanuja Rana

Portugal

Hannan Binth

Kerala

Puja Jhaveri

Mumbai

Vanshita Yadav

Delhi

Richa Kathuria

Sydney

Shanu Goel

tatanagar

Santoshi Sahu

Ranchi

Si gong Tapan Pandit

Kolkata

Ali Khan

Orrisa

Khemraj Bharadwaj

Himachal

Bibhuti Debbarma

Tripura

Gaurav Singh

Jharkhand

Anirudh

Uttarakhand

Dr. Ankit Om

Delhi

Ankita Sood

Hungary

Ankitbaid

chhatisgarh

Archna Yadav

Mumbai

Asif

Punjab

Baqhir

Kerala

Dipankar Kalita

Assam

Pawan Solanki

MP

Sachin Mohpatra

Orrisa

Parvinder

Jammu

Paresh Shah

Mumbai

Jayram Siddi

Karnatak

Shaktiman

Assam

Vikram

Haryana

Rohit Garsa

Rajasthan

Nitin Rajmitra

Sonipat

Ranjan Kumar

Bihar

Rekhadas

kolkata

Mukesh Jain

 

Parveen

Haryana

Santoshi

Jharkhand

Krishan Dutta

 

Manishhooda

haryana

Mukteshyogi

jammu

Labdhi Shah

 

EXPERIENCE

Dr.Ved Pratap Vedik

Journalist

Dr.Sunita Godara

Asian Marathon Champion

Dr.Amit Sharma

Professor, China

Bakul Jhaveri

Industrialist

Rajyashree-Chaudhuri

Netaji Grand Nephew

Gajender Solanki

Renowned Poet

Major Rajpal Singh

Director, FICCI

V.Vasudevan

Ayurveda Expert

Dr.S. K. Kakran

Sr.Medical Expert

Rajendra Naruka

Kashtriya Veer Jyoti Mission

Jagnarayan Singh

Steel Industrialist

Ramanand Tiwari

Pilgrims Publication

Karnail Singh

Social Activist

Shabir Ahmed

Organic Research

Malti Chauhan

Govt. Sports Officer

.Dr. Sanjogita Soodan

Sports Medicine Specialist

BK Jagbir Singh

Mind Trainer.

Munisha Nandal

Professor

Lata Shehnava

Anthropologist

Anil Khandelwal)

Yogic Secrets, Head

Parvina Desai

Meditator

Maharaja Raghuvir Singh

 

Devinder Singh Sodhi

Activist

Mazeed Kakroo

International Footballer

Mohammed Hamane

Aainball Morocco

Narain Singh Rana

Sports Minister

R.S Lamba

Industrialist

Surajpal Ammu

President Haryana Football

Swami Gyandev Singh

Head Nirmala Akhara2